prof Leszek Markowski

Telefon: (71) 375 9307
Login: lmark
E-mail: login@ifd.uni.wroc.pl

Habilitacje:Data: Dec. 14, 2004
Osoba: Leszek Markowski

Publikacje

 • Sylwia Owczarek, Rafał Topolnicki, Leszek Markowski, M. C. Tringides,Characterization of (In,Pb)/Si(111): Tuning normal and lateral atom distributions in mixed metal systems,Journal of Alloys and Compounds 819 (2020) 153030
 • Sylwia Owczarek, Leszek Markowski,The role of surfactant in two−components structures formation on Si(111) surface,SURFACE SCIENCE 693 (2020) 121552,1-10
 • Sylwia Owczarek, Sten V. Lambeets, Robert Bryl, Cédric Barroo, Olivier Croquet, Leszek Markowski, Thierry Visart de Bocarmé,Oxygen Adsorption, Subsurface Oxygen Layer Formation and Reaction with Hydrogen on Surfaces of a Pt–Rh Alloy Nanocrystal,TOPICS IN CATALYSIS 63 (2020) 1522-1531
 • Karolina Idczak, Elwira Wachowicz, Anna Próchnicka, Leszek Markowski, M.C. Tringides,An investigation of thin Zn films on 4H-SiC(0001) - graphene,Applied Surface Science 487 (2019) 1348–1355
 • Leszek Markowski i in.,50 lat Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego 1969-2019,Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2019, ISBN: 978-83-7977-437-1 (2019)
 • Leszek Markowski,50 lat Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego,Postępy Fizyki 70 (4) (2019) 40-43
 • Sylwia Owczarek, Sten V. Lambeets, Cédric Barroo, Robert Bryl, Leszek Markowski, Thierry Visart de Bocarmé,Oxygen Assisted Morphological Changes of Pt Nanosized Crystals.,Topics in Catalysis 61 (12–13) (2018) 1313–1322
 • Wojciech Kamiński, Leszek Markowski – współautorzy tłumaczenia i kulturowej adaptacji podręcznika,Fizyka dla szkół wyższych,Katalyst Education, OpenStax Polska, ISBN-13 978-83-948838-0-5, link do podręcznika: https://openstax.pl (2018)
 • K. Idczak, P. Mazur, S. Zuber, L. Markowski,An investigation of thin Zr films on 6H-SiC(0001) and GaN(0001) surfaces by XPS, LEED, and STM,Applied Physics A 122 (2016) 268
 • Sylwia Bilińska, Karolina Idczak, Marta Skiścim, Leszek Markowski,Thin Pb films on the Si(111)-√7x√3-In reconstructed surfaces,Vacuum 122 (2015) 300-305
 • K. Idczak, P. Mazur, S. Zuber, L. Markowski, M. Skiścim, S. Bilińska,Growth of thin zirconium and zirconium oxides films on the n-GaN(0 0 0 1) surface studied by XPS and LEED.,Applied Surface Science 304 (2014) 29-34
 • Marta Skiścim, Sylwia Bilińska, Karolina Idczak, Leszek Markowski,Low coverage Si(1 1 1)√7 ×√3–In reconstruction: Deposition rate effect, Applied Surface Science 304 (2014) 103-106
 • K. Idczak, M. Skiścim, L. Markowski,Comparison of the adsorption of thin zirconium and titanium oxides films on the 6H-SiC(0001) surface ,Cryst. Res. Technol. 47, No. 3 (2012) 329 - 332.
 • Marta Skiścim, Karolina Idczak, Leszek Markowski,Badania układu cienkowarstwowego ZrOx na powierzchni 6H-SiC (0001) metodami LEED i XPS ,Elektronika 8 (2011)
 • B. Konieczna, K. Biedrzycki, H. W. Janus, L. Markowski,Peculiarity of Low Density Plasma-Assisted Charge Emission Produced at LATGS Crystal Surface,Ferroelectrics 417 (2011) 33-40.
 • Piotr Mazur, Leszek Markowski, Miłosz Grodzicki,Thermal stability of LiF thin films on 6H-SiC(0001) surface,Vacuum 84 (2010) 622-624.
 • Piotr Mazur, Leszek Markowski, Oxygen Influence on the Growth of Thin Hf Films on the 6H-SiC(0001) Surfaces , Surf. Interface Anal. 42 (2010) 1561 -1565.
 • P. Mazur, L. Markowski, M. Kamiński, L. Boczek,The Growth of thin Hf films on 6H-SiC(0001) surface,JSPS 141 Committee Activity Report, Proceedings of the 7th International Symposium on Atomic Level Characterization for New Materials and Devices '09, Maui, USA (2009) 543-547.
 • Leszek Markowski,Nanomateriały: wytwarzanie, właściwości i zastosowania,Elektronika nr 1/2009, IV Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego oraz VIII Krajowa Konferencja Techniki Próżni, Janów Lubelski 21-24 września 2008 r. (2009) 81-84.
 • Leszek Markowski,Nanomateriały: wytwarzanie, właściwości i zastosowania,Elektronika nr 1/2009 (2009) 81-84.
 • Leszek Markowski,Electron-stimulated desorption of lithium ions from lithium halide thin films ,Applied Surface Science 254 (2007) 16-19.
 • L. Markowski,A Comparison of electron-Stimulated Desorption of Positive lons from NaCl-type Alkali Chlorides Thin Films,JSPS 141 Committee Activity Report, 5th International Symposium on Atomie Level Characterization for New Materials and Devices 0'5, Kona, USA (2006) 480-484.
 • L. Markowski,A comparison of the electron-stimulated desorption of positive ions from NaCl-type alkali chloride thin films,Surface and Interface Analysis, 38 (2006) l545-1549.
 • L. Markowski,Electron-stimulated desorption from alkali halide surfaces: Yield and kinetic-energy distributions of positive alkali ions,Surface Science 593 (2005) 187-194.
 • L. Markowski, A. Ciszewski,Pompujące własności powierzchni - pompy geterowe,Elektronika, 153 (2005) 33-40.
 • K. Biedrzycki, L. Markowski, B. Konieczna,Low density plasma-assisted electron and ion emission from LATGS single crystals,Applied Surface Science 223 (2004) 312-317.
 • L. Markowski,Emission of core-excited autoionizing sodium atoms from NaCl induced by electron bombardment,Vacuum 74 (2004) 247-251.
 • L. Markowski,Tunneling effect in electron-stimulated desorption of Li+ from LiF/Si(100),Surface Science 528 (2003) 35-41.
 • L. Markowski,Multi-peak structure of kinetic-energy distribution of Na+ desorbed from NaCl during electron irradiation,Physica Status Solidi B 239 (2003) 340-344.
 • L. Markowski,New aspects in electron-stimulated desorption from ionic crystals,Surface Sci. 501 (2002) 235-243.
 • L. Markowski,Desorption of doubly excited auto-ionizing Li from LiF/Si(100),Vacuum 63 (2001) 29-36.