Publications

Najnowsze:
  • Karol Lemański, Bartosz Michał Strzelczyk, Artur Rokosa, Tomasz Greczyło, W świecie nanonauki i nanotechnologii. Zeszyt ćwiczeń warsztatowych, Uniwersytet Wrocławski, 2020, Wrocław, ISBN 978-83-913497-2-4 (2020)
  • Bartosz Mądry, Klaus Wandelt, Marek Nowicki, Nanostruktury formowane przez siarczany, miedź i porfiryny na powierzchni Au(111) : badania EC-STM i CV, IX Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2019, 1-3 lipca 2019, Wrocław, Polska : książka streszczeń, ISBN 978-83-7493-091-8 (2019) 75
  • Sylwia Owczarek, Sten V. Lambeets, Robert Bryl, Cédric Barroo, Olivier Croquet, Leszek Markowski, Thierry Visart de Bocarmé, Oxygen Adsorption, Subsurface Oxygen Layer Formation and Reaction with Hydrogen on Surfaces of a Pt–Rh Alloy Nanocrystal, TOPICS IN CATALYSIS (2020) ,1-10
  • Bejan Hamawand, Sedat Ballikaya, Hazal Batili, Viking Roosmark, Martina Orlovská, Yusuf Aminu, Mats Johnsson, Rafał Szukiewicz, Maciej Kuchowicz, Muhammet S. Toprak, Facile Solution Synthesis, Processing and Characterization of n- and p-Type Binary and Ternary Bi–Sb Tellurides, APPLIED SCIENCES-BASEL 10 (2020) 1178, 1-13
  • M. Chrzanowski, Maciej Kuchowicz, Rafał Szukiewicz, P. Sitarek, J. Misiewicz, A. Podhorecki , Enhanced efficiency of quantum dot light-emitting diode by sol-gel derived Zn1-xMgxO electron transport layer, Organic Electronics 80 (2020) 105656, 1-7

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995