How to find us


Instytut Fizyki Doświadczalnej
plac Maksa Borna 9
50-204 Wrocław
Sekretariat (Secretary):
tel. (+48 - 71) 375 93 02,
fax: (+48 - 71) 328 73 65,
e-mail:sekr@ifd.uni.wroc.plView Larger Map