XXIII Jesienna Szkoła „Problemy dydaktyki fizyki” / Autumn School Physics Didactics Problems


XXIII Jesienna Szkoła odbywa się równolegle z I Kongresem Nauczycieli Fizyki. Podczas procesu rejestracji należy formalnie zadeklarować udział w jednym z tych wydarzeń, ale każdy uczestnik Szkoły i Kongresu będzie mógł brać udział w wybranych przez siebie równoległych sesjach. Wkrótce w zakładce Program znajdą się szczegółowe informacje na temat poszczególnych wydarzeń. Liczymy, że w ten sposób zarówno Szkoła jak i Kongres zyskają na atrakcyjności. Uroczysta sesja wieczorna będzie wspólna.

Jesienne Szkoły „Problemy Dydaktyki Fizyki” organizowane są już od 43 lat. Zostały powołane przez środowisko wrocławskich dydaktyków fizyki, w uzgodnieniu z wiodącymi ośrodkami dydaktyki fizyki w Polsce, w celu doskonalenia procesu uczenia się i nauczania fizyki. Od samego początku celem Szkoły było utworzenie forum, na którym mogliby wymieniać doświadczenia i prezentować wyniki badań dydaktycy fizyki z uczelni, nauczyciele uczący fizyki i doradcy metodyczni. Dydaktycy fizyki i fizycy z uczelni uzgadniali podejścia do nauczania, tworzyli nowe struktury programowe, interpretację trudnych zagadnień fizyki. Nauczyciele pogłębiali swoje wiedzę z zakresu fizyki, doskonalili umiejętności i weryfikowali propozycje nowych rozwiązań w kontekstach praktycznych. Wszyscy mieli okazję do partnerskich rozmów. Programy Szkół PDF odzwierciedlały problemy nurtujące środowiska szkolne i uczelniane.

Lista wszystkich dotychczasowych szkół znajduje się tutaj. Dorobek naukowo-metodyczny Jesiennych Szkół prezentowany jest w książkach „Problemy dydaktyki fizyki”. Informacje o wszystkich wydaniach znajdują się w pliku.

http://knf1.uni.lodz.pl/jesienne-szkoly/

The first Autumn School Physics Didactics Problems was organized in 1975 as a result of co-operation of the Institute of Experimental Physics and Wroclaw section of Institute of Teachers Training. The meeting was devoted to the review of the outputs of the physicists working on physics teaching in Poland and abroad. Thanks to the participation of academic workers and regional institutions of teachers training, physics teachers from different schools and foreign guests the Schools have become forums integrating different groups working on physics didactics. The first School was attended by physicists from Brno, Prague, Leipzig and Tartu. From that time the co-operation with foreign centres has been extended and some outstanding lecturers were the guests of the conference (E.M.Rogers, J.Ogborn, and others). The individual Schools concentrate on different detailed issues of didactics. In previous years the Schools were very often the only source of information for teachers in Poland about the works of physics teaching in the world. The participation of prof. Grzegorz Bia?kowski in II Autumn School (in 1977) had initiated his close co-operation with Wroclaw physics teaching society in scientific activity and education and training of active teachers. The co-operation had been interrupted by untimely death of prof. Białkowski.

The initiator and the scientific leader of the first nine schools was doc. dr Ignacy Stępniowski and since X School scientific charge has been hold by prof. dr hab. Wacław Świątkowski. Since IX School, OSI CompuTrain in Jelenia G?ra has been the co-organiser of the meetings. The number of the School participants is about 120. The proceedings from the I, II, VIII and IX Schools were published.