DYREKTOR dr hab. Leszek Markowski prof. nadzw. UWr
tel: +48 71 375 9307
ZASTĘPCY DYREKTORA
    d/s prac badawczych prof. dr hab. Marek Nowicki
    d/s dydaktycznych dr hab. Robert Bryl
    d/s ogólnych dr Radosław Wasielewski

SEKRETARIAT mgr Katarzyna Świstak
sekr@ifd.uni.wroc.pl
tel. +48 71 375 93 02
fax: +48 71 328 73 65
Zakłady: Kierownik:
Zakład Elektroniki Emisyjnej dr. hab. Leszek Markowski, prof. nadzw. UWr
Zakład Fizyki Dielektryków prof. dr hab. Ryszard Cach
Zakład Fizyki Medycznej i Zastosowań Fizyki Jądrowej dr hab. Jan Chojcan, prof. nadzw. UWr
Zakład Fizyki Materiałów i Procesów Powierzchniowych prof. dr hab. Adam Kiejna
Zakład Mikrostruktury Powierzchni prof. dr hab. Antoni Ciszewski
Zakład Nauczania Fizyki dr hab. Robert Bryl
Zakład Spektroskopii Elektronowej prof. dr hab. Marek Nowicki
(Grupa EC-STM)
Zakład Teorii Powierzchni prof. dr hab. Leszek Jurczyszyn