Zakład Fizyki Medycznej i Zastosowań Fizyki Jądrowej


 • R. Konieczny, R. Idczak, J. Chojcan, A Study of Thermodynamic Properties of Dilute Fe–Au Alloys by the 57Fe Mössbauer Spectroscopy, Acta Physica Polonica A 131 (2017) 255-258
 • Rafał Idczak, Comparison of the Oxidation Process in Pure Iron and Diluted Fe–Si Alloys: A Transmission Moessbauer Spectroscopy Study, Oxidation of Metals 87 (2017) 75–88
 • Robert Konieczny , Rafał Idczak, Thermodynamic properties of dilute Co-Fe solid solutions studied by 57Fe Mössbauer spectroscopy, Nukleonika 62(2) (2017) 09115

Zakład Mikrostruktury Powierzchni


 • Barbara Pieczyrak, Artur Trembułowicz, Grażyna Antczak, Leszek Jurczyszyn, Nature of monovacancies on quasi-hexagonal structure of reconstructed Au(100) surface, Applied Surface Science 407 (2017) 345–352
 • G. Antczak, K. Boom, K. Morgenstern, Revealing the presence of mobile molecules on the surface, Journal of Physical Chemistry C 121 (2017) 542−549
 • L. Janicki, G. Kunert, M. Sawicki, E. Piskorska-Hommel, K. Gas, R. Jakiela, D. Hommel, R. Kudrawiec, Fermi level and bands offsets determination in insulating (Ga,Mn)N/GaN structures, Scientific Reports of the Nature Publishing Group 7:41877 (2017) DOI: 10.1038/s

Zakład Modelowania Materiałów i Procesów Powierzchniowych


 • Adam Kiejna, Tomasz Pabisiak, Gold subnano-structures on iron-oxide surface for catalytic oxidation of carbon monoxide, Atlas of Science - http://atlasofscience.org (2017)
 • E. Wachowicz, T. Ossowski, A. Kiejna, DFT study of stepped 4H-SiC{0001} surfaces, Applied Surface Science 420 (2017) 129–135

Zakład Nauczania Fizyki


 • E. Dębowska, T. Greczyło, Role of Key Competences in Physics Teaching and Learning [W:] Key Competences in Physics Teaching and Learning Selected Contributions from the International Conference GIREP EPEC 2015, Wrocław Poland, 6–10 July 2015, eds: Tomasz Greczyło, Ewa Dębowska , Springer International Publishing Switzerland (2017)

Zakład Spektroskopii Elektronowej


 • Bartosz Madry, Maria Grzeszczuk, Klaus Wandelt, Marek Nowicki, Electrochemical polymerization of pyrrole on Au(111) in sulphuric acid and sodium hexafluoroaluminate solutions monitored by electrochemical scanning tunneling microscopy, Journal of Electroanalytical Chemistry 786 (2017) 154–163

Zakład Teorii Powierzchni


 • Barbara Pieczyrak, Artur Trembułowicz, Grażyna Antczak, Leszek Jurczyszyn, Nature of monovacancies on quasi-hexagonal structure of reconstructed Au(100) surface, Applied Surface Science 407 (2017) 345–352