Publikacje

Najnowsze:
  • Miłosz Grodzicki, Piotr Mazur, Agata Sabik , Impact of surface photovoltage on photoemission from Ni/p-GaN, Applied Surface Science 512 (2020) 145643, 1-5
  • Monika Krawczyk, Rahman Bikas, Marta S. Krawczyk, Tadeusz Lis , Rhenium(I) - copper(I) carbonyl cyanide clusters, Journal of Organometallic Chemistry 908 (2020) 121065
  • Tomasz Greczyło, M. Rostworowski, Nauczanie międzyprzedmiotwe - spostrzeżenia praktyków. Zestawienie wyników drugiego badania kwestionariuszowego w ramach projektu CROSSCUT, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, (2019) ISBN 978-83-95
  • Thi Mien Trung Huynh, Thanh Hai Phan, Phi Hung Nguyen, Klaus Wandelt, Self-assembly of porphyrin molecules on a Cu(111) electrode: Influence of different anions and electrode potential, SURFACE SCIENCE 694 (2020) 121554, 1-10
  • Sylwia Owczarek, Rafał Topolnicki, Leszek Markowski, M. C. Tringides, Characterization of (In,Pb)/Si(111): Tuning normal and lateral atom distributions in mixed metal systems, Journal of Alloys and Compounds 819 (2020) 153030

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995