Publikacje

Najnowsze:
  • Adam Kiejna, Tomasz Ossowski, Water Adsorption on bcc Iron Surfaces, Reference Module in Chemistry, Molecular Sciences and Chemical Engineering (2017)
  • MIchał Sachanbiński, Jan Chojcan, Zastosowanie metody spektroskopii anihilacji pozytonów (PAS) do badań bursztynu, Bursztyn. Złoża-właściwości-kolekcje. (2017) 89-90
  • V. Kapustianyk, Yu. Eliyashevskyy, Z. Czapla, V. Rudyk, R. Serkiz, N. Ostapenko, I. Hirnyk, J.-F. Dayen, M. Bobnar, R. Gumeniuk, B. Kundys, Tuning a sign of magnetoelectric coupling in paramagnetic NH2(CH3)2Al1−xCrx(SO4)2 × 6H2O crystals by metal ion substitution, Scientific Reports of the Nature Publishing Group 7: 14109 (2017) 1-8
  • Tomasz Greczyło, Mirela Kaczmarek, Adam Zatoń, Pomiary wideo przy użyciu Trackera., TiK w edukacji 3 (2017) 47-49
  • Tomasz Greczyło, Decyzję podejmują nauczyciele, Foton 137 (2017) 47-54

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001